Dwie rzeczy są pewne w życiu – podobno – to są śmierć i podatki. Ta pierwsza sprawa nie jest nam w stanie uprzykrzyć życia, co najwyżej może nam je zakończyć, za to ta druga zdecydowanie może być przyczyną bólu głowy. Dlatego zawczasu warto się zorientować co i dla kogo. Szczególnie jest to istotne w przypadku, gdy prowadzimy działalność gospodarczą lub pracujemy w kilku miejscach. W Polsce istnieją dwa rodzaje podatku dochodowego, podatek od osób fizycznych, którego zasady rozliczania określają przepisy ustawy o podatku dochodowym oraz podatek dochodowy od osób prawnych, dla którego podstawowym aktem prawnym jest ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Każdy rozlicza się z podatku w sposób indywidualny i na zasadach ogólnych.

To znaczy, ze w zależności od kwoty, jaka się zarobiło w ciągu rogu, płaci się podatek w określonej wysokości. Co roku, z uwagi na spadająca wartość złotówki, próg ten jest nieco inny i nieco wyższy. Pierwszy próg wynosi 18%, i pozwala na zarobienie do 80 kilku tysięcy złotych, a drugi próg podatkowy to już 32%, który obowiązuje, gdy zarobimy więcej ponad ustaloną kwotę 80 tysięcy.

Osoby, które zarejestrowały działalność mogą również rozliczać się z fiskusem na zasadach ogólnych. Inne formy rozliczania się to karta podatkowa, podatek liniowy i zryczałtowany. Każda z tych form opodatkowania ma swoje zalety i wady. Zależnie od obrotów przedsiębiorca powinien decydować się na odpowiedni dla siebie podatek. Jedynie niewielkie sumy są zwolnione z opodatkowania i tylko w określonych przypadkach, zwolnione z podatku jest zadośćuczynienie lub odszkodowanie, darowizna do 9300 złotych, w najbliższej rodzinie. Podatku również nie trzeba będzie płacić od kwot zasądzonych w przedziale kwot od 2 000 do 20 000 przyznawanych przez sąd z tytułu przewlekłości postępowania. O ile ktoś prowadzi sklep i zarobi do 20 000 złotych nie jest zobowiązany do prowadzenia kasy fiskalnej i odprowadzania podatku od zarobionych ze sprzedaży pieniędzy. Jest to spore udogodnienie szczególnie dla małych przedsiębiorstw, które dopiero zaczynają swoją działalność.