Zdarza się, ale nie są to częste przypadki, że zakład pracy zyskuje zatrudniając emeryta. To znaczy, zakład pracy zawsze zyskuje zatrudniając emeryta, ponieważ takie są przepisy. Natomiast nie zawsze ma ochotę, aby to zrobić. Emeryt najczęściej jest osobą niepożądaną i zbyteczną, szczególnie wtedy gdy dopiero zapowiada się na emeryta, i jest w wieku zaledwie albo aż 50+. Zakład pracy zatrudniając emerytów nie odprowadza od ich zarobków należnych wartości do ZUSu. Jest to niewątpliwa korzyść dla pracodawcy. Inną zaletą zatrudnienia emeryta jest fakt, że ma określony limit zarobków. Nie będzie się ubiegał o podwyżkę, ani narzekał, że zarabia za mało. Więcej nie może i już. Chyba, że chce stracić emeryturę, że mu się to opłaca. W tym przypadku ZUS nie będzie miał nic przeciwko temu. Limit, którego przekroczenie powoduje częściową utratę emerytury lub jej całkowite zawieszenie to 70- procent średniego wynagrodzenia.

Emeryt jest pracownikiem potrzebnym, gdyż posiada doświadczenie, jakiego zazwyczaj brakuje młodym i do tego jest pracownikiem tanim. Zarobki emeryta nie mogą ulegać zasadniczym zmianom, lecz podlegają zaledwie lekkiej waloryzacji. Przekroczenie dozwolonego limitu spowoduje ograniczenia w wypłacie emerytury lub jej całkowite zawieszenie. Osiągniecie 130 procent średniego wynagrodzenia krajowego spowoduje zawieszenie emerytury. Z tego ograniczenia zwolnione jest wynagrodzenie z tytułu pracy twórczej, w tym przypadku można dorabiać do emerytury bez ograniczeń. Dotyczy to wpływów z praw autorskich i patentowych, ale także zarobków uzyskiwanych w ramach wykonywania zajęć na umowie o dzieło, o ile jest to praca twórcza. Zawody artystyczne są też zawodami, nie wymagającymi wysiłku fizycznego, ale intelektualnego, więc dopóki głowa jest sprawna – można pracować. Ma to tym większe znaczenie, że stopniowo średnia długość życia jest coraz większa i praca na własny użytek może być przyjemnością, nawet poi po przejściu na emeryturę. Zmieniają się nie tylko przepisy, ale też podejście do życia osób starszych, które mają jeszcze wiele sił i ochoty na czerpanie radości z życia.