Pomostówka dotyczy osób, które pracowały w warunkach szczególnie szkodliwych dla zdrowia i w zawodach uprzywilejowanych. Do tych kategorii zalicza się: osoby pracujące w kopalniach, w hutnictwie, na wodzie i pod wodą, w powietrzu, w energetyce, przy azbeście, w chłodniach, niektóre zawody z kolejnictwa, pracownicy dydaktyczni zatrudnieni w domach poprawczych, więzieniach. Osoba uprawniona do pomostówki powinna się tego dowiedzieć od pracodawcy, to pracodawca tez jest upoważniony do przesyłania wszystkich dokumentów w imieniu pracownika do ZUS-u. Osoby, które zakwalifikowały się do tak zwanej „pomostówki’, mogą dorabiać, ale w scisle określonych granicach. Przejście na pomostówkę, daje minimum socjalne, ale jak sama nazwa wskazuje, na prawdziwa emeryturę uprawniona osoba będzie musiała jeszcze poczekać. Stąd wiele osób pobierających pomostówkę, chce dorabiać. To nie jest takie proste.

Przyszli emeryci, obecnie na pomostówce muszą zwracać uwagę na to gdzie pracują i ile zarabiają. Pobierając pomostówkę można dodatkowo zarabiać, ale nie w swoim dotychczasowym zawodzie. To dosyć duże utrudnienie, bo gdzie może dorabiać ktoś, kto ostatnich piętnaście lat przepracował w hutnicwie. Nawet przy dużej elastyczności i otwartym podejściu do zycia nie jest to proste. Zarobić dodatkowo można nie więcej, niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Rynek pracy obecnie jest bardzo trudny, uzyskanie dodatkowego zajęcia, szczególnie osobom w wieku 50+ jest prawie niemożliwe. Pracy jest mało i większe szanse mają ludzie młodzi, są sprawniejsi fizycznie i maja mniejsze oczekiwania finansowe. Pomostówka może być pobierana do momentu, aż osoba uprawniona osiągnie wiek uprawniony do przejścia na emeryturę, czyli 67 lat. Liczba osób uprawnionych do korzystania z pomostówki wciąż rośnie, pomimo że przepisy dotyczące jej przyznawania stają się coraz ostrzejsze i wzrastają wymagania. Skoro rynek pracy jest trudny to bezpieczniej jest pobierać pomostówkę niż oczekiwać na zwolnienie. Nawet ze cenę dużo mniejszego świadczenia finansowego.