Złotówka jest coraz mocniejsza i odkładanie pieniędzy stało się atrakcyjne. Coraz większą popularnością cieszą się lokaty połączone z ubezpieczeniem na życie. To połączenie bezpiecznego biznesu z formą ochrony kapitału. Dla tych osób, które nie lubią specjalnego ryzyka, jest to idealne rozwiązanie. Nowoczesna forma pomnażania naszego kapitału jest bardzo opłacalna w dłuższym okresie oszczędzania. Jeśli odkładamy dłużej niż 10 lat, to zysk wówczas zaczyna być odczuwalny. Zakładanie lokaty na krótszy okres właściwie traci sens, a najatrakcyjniejsza forma wynosi 45 lat. Odkładamy pieniądze, dopisują nam się odsetki, a jednocześnie ubezpieczenie gwarantuje nam bezpieczną przyszłość. Wpłacana składka, której minimalna wysokość nie jest wcale wygórowana, gdyż wynosi 150 złotych.

Składka jest dzielona na dwie równe części: inwestycyjną, czyli budowanie wartości polisy oraz na ochronną, czyli bezpośrednio na ubezpieczenie. Wysokość składek jest uzależniona od wieku ubezpieczonego i zostaje określone bezpośrednio na etapie zawierania umowy, wtedy też określa się długość okresu ubezpieczenia. Lokaty takie nazywamy oszczędnościowo-inwestycyjne i cieszą się one coraz większym zainteresowaniem. Jest to oferta kierowana do osób w każdym wieku, i nie może być założona na krótszy czas niż sześć miesięcy. Niemniej zysk wówczas jest odczuwalny, jeśli zainwestujemy znaczną sumę lub wpłacamy bardzo wysoka składkę. Warunki kształtowania polisy są przewidziane na długi okres oszczędzania i różne sytuacje życiowe, jakie mogą zaistnieć. W przypadku pogorszenia warunków materialnych rodziny lub nieoczekiwanej sytuacji losowej można zawiesić opłacanie składek nawet na sześć miesięcy. W innych okolicznościach życiowych, można skorzystać z zebranej sumy pieniędzy, po dwóch lub trzech latach trwania polisy, można wypłacić część odłożonych finansów bez dodatkowych kosztów. Rezygnacja z ochrony w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia polisy, nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Dodatkowym elementem jest to, że lokata wyłączona jest z podatków, czyli mamy czysty zysk.