Kredyty

6Od kilkunastu lat każdy Polak słyszy, że najlepiej i najpewniej jest być szefem samemu sobie. Coś w tym jest prawdziwego, bowiem założenie własnej formy to marzenie wielu z rodaków. Niestety, nie każdy może sobie na to pozwolić i sprawa ta dalej pozostaje w kategorii nierealnych. Jedyną z najważniejszych przeszkód do realizacji tego planu, jest zapewne brak gotówki przeznaczonej na ten cel. Sam fakt otwarcia takiej działalności wiąże się z ogromnymi kosztami. Firma od samego początku ponosi opłaty z tytułu podatków, ubezpieczeń czy kosztów własnych.

A w tym okresie początkowym, rzadko kto od razu zarabia. Tym sposobem koło się zamyka a młody przedsiębiorca ma od początku pod górkę. Zniechęca to wielu do usamodzielnienia się, przez co skala przedsiębiorczości nie ma w naszym kraju tej skali, jakiej byśmy oczekiwali. Wydaje się, że jedynym rozsądnym wyjściem z tej sytuacji jest wzięcie kredytu na działalność gospodarczą. Można takie uzyskać w urzędach pracy, które dofinansowują tego typu przedsięwzięcia. Jeśli napiszemy realny i przekonujący biznes- plan, mamy duże szanse na taką pomoc. Należy więc pójść tą drogą i skorzystać z dotacji państwa. To w trosce o przyszłość i lepszy byt finansowy.