Nowoczesne prowadzenie firmy zakłada samodzielne prowadzenie księgowości. Wynika to z chęci ograniczenia nakładów finansowych ponoszonych na opłaty związane z działalnością zewnętrznego biura rachunkowego. Poza tym jest tak wiele dostępnych programów komputerowych oferujących uproszczoną księgowość, że warto się rozejrzeć i wybrać coś dla siebie. Jest to możliwe. Korzystanie z internetowego biura rachunkowego nie jest skomplikowane, chociaż na początku trzeba należy zapoznać się z zasadami prowadzenia elektronicznej książki rachunkowej. Małe firmy prowadzone przez osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą prowadzić księgowość na zasadach uproszczonych jeśli przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polski 5 milionów złotych. Jak na początek jest to ograniczenie łatwe do zaakceptowania. odstawowym narzędziem księgowym w zakresie uproszczonej księgowości jest elektroniczna księga przychodów i rozchodów.

Służy ona do ewidencjonowania przychodów z działalności firmy oraz kosztów uzyskania tych przychodów. Jej prowadzenie wynika z konieczności ustalenia wysokości dochodu z tytułu prowadzonej działalności w celu wyliczenia podatku dochodowego. Mała firma może być również płatnikiem podatku od towaru i usług (VAT), w tym celu należy prowadzić rejestr zakupów towarów jak i ewidencje sprzedaży. Wszystkie kwoty wpisywane do programu powinny być kwotami brutto. Program można wykorzystać do prowadzenia kartotek, rozliczania się z podatku, ewidencji wyposażenia biur, prowadzenia rejestracji przebiegu pojazdów, pełnej kontroli należności i zobowiązań, prowadzenia raportów i wydruków kasowych, rozliczania podatków VAT. Przede wszystkim zaś programu można używać do comiesięcznego obliczania podatku. Podatek VAT naliczony w danym miesiącu, którego nie rozliczono w tymże miesiącu, będzie mógł zostać rozliczony w następnym. Uproszczona księgowość prowadzona samodzielnie umożliwia nam pełną kontrolę nad finansami własnej firmy.