Lokata jest pewną formą oszczędzania i chociaż może nie będą to równie spektakularne wyniki finansowe, jakie na przykład można zyskać na giełdzie czy w funduszach inwestycyjnych, jednak nie będą też obciążone takim ryzykiem jak inwestowanie na giełdzie. Lokata jest dla tradycjonalistów, którzy lubią wolne, ale pewne wpinanie się na szczyt. Właściwie każdy bank obecnie oferuje lokatę, propozycje te różnią się czasem trwania i wielkością oprocentowania. Niektóre banki proponują też lokaty w obcej walucie, najczęściej jest to euro lub inwestowanie w złoto.

Ale wracając do tradycyjnej lokaty, to istotna różnicą między bankami jest, że niektóre wymagają otworzenia jednocześnie konta bankowe oszczędzającego lub tradycyjnego. Wówczas odsetki przekazywane są bezpośrednio na konto, a lokata jest automatycznie przedłużana na kolejny okres, chyba że zadecydujemy inaczej. Najbardziej typową formą lokat są depozyty na określony czas. Lokaty terminowe są to depozyty bankowe deponowane w banku na umówiony okres. Właściciel lokaty, zwany deponentem, za złożone środki otrzymuje profit w postaci odsetek. Profit zależy od długości trwania i wysokości oprocentowania lokaty oraz częstotliwości kapitalizowania odsetek. Oprocentowanie lokat jest ściśle związane z długością okresu deponowania. Wiadomo, że im dłuższy okres oszczędzania, tym wyższy zysk.

Oprocentowanie wkładów terminowych ma charakter stały lub zmienny (oprocentowanie stałe lub zmienne). Niektóre banki proponują lokaty na bardzo krótki czas, nawet jednego miesiąca, z możliwością przedłużenia lokaty nawet do 2-3 lat. W krótszym okresie oszczędzania oprocentowanie jest zazwyczaj stałe i nieco niższe niż przy lokatach długoterminowych. Te dłuższe niż rok mają zazwyczaj oprocentowanie zmienne, gdyż warunki ekonomicznie w dłuższym przedziale czasowym mogą się zmienić na tyle, że będzie to istotne dla oszczędzającego. Warto przed założeniem lokaty, szczególnie tej długoterminowej, zorientować się w sposobach rozwiązania umowy. Krótko mówiąc, ile można stracić, w momencie, gdy zamierzamy zerwać umowę.