Praca na własny rachunek to droga do zapewnienia sobie stabilizacji materialnej i niezależności oraz realizacja własnych celów. Wymaga taka decyzja trochę odwagi życiowej i determinacji, ale sukces nigdy nie jest sprawą prostą. Przedsiębiorcy, którzy chcą zmniejszyć koszty zakładania firmy mogą skorzystać z oferty instytucji dających wsparcie młodemu biznesowi, takich jak agencje rozwoju regionalnego lub regionalne instytucje wspierania przedsiębiorczości. Dzięki dofinansowaniu pochodzącemu ze środków unijnych można zrealizować całkowicie własne plany. Warto dowiedzieć się, gdzie i jak można skorzystać ze wsparcia unijnego i jakie warunki należy spełnić, aby móc się ubiegać o dofinansowanie. Obecnie jest realizowany na terenie Polski program Kapitał Ludzki, w którym mogą wziąć udział osoby zagrożone zwolnieniem z pracy lub sa bezrobotne. To program aktywizacji zawodowej. Jeśli planujesz prowadzenie działalności wymagającej koncesji, licencji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, w internecie lub w firmach doradztwa personalnego można dowiedzieć się, jakie dokumenty trzeba skompletować, by móc zarejestrować właśnie taką działalność. Obecnie założenie działalności naprawdę jest proste. Wypełnienie formularza CEIDG właściwie kwalifikuje do otwarcia działalności. Potem należy się zgłosić do urzędu skarbowego i ZUS, zadeklarować i już można działać. Prawda, że proste? Zajmuje najwyżej dzień lub dwa. Wszystko też można przeprowadzić przez internet. Można tez wybrać się do urzędu gminy i tam załatwić, w tzw. Jednym okienku. To naprawdę jest możliwe. Wniosek też ozna przesłać elektronicznie, a następnie udać się do urzędu gminy by go podpisac osobiście. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej następuje z chwilą wpisu do rejestru CEIDG. Po zarejestrowaniu trzeba założyć w banku konto firmowe. Jeśli chcesz zostać płatnikiem VAT, bardzo ważne, abyś dzień przed rozpoczęciem sprzedaży towarów lub usług objętych podatkiem VAT złożyć odpowiedni formularz w Urzędzie Skarbowym.