Jeśli jesteś początkującym przedsiębiorcą, to na rozwój swojej firmy możesz otrzymać kredyt ze wsparciem unijnym. To gotówka dostępna na najpotrzebniejsze rzeczy dla firm a także kapitał inwestycyjny. Nawet do 500 tysięcy środków na zakup potrzebnych maszyn i urządzeń oraz dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzenia firmy. Kredyt jest przyznawany na bardzo długi okres kredytowania (60 miesięcy) przy uzyskaniu 0 procent prowizji oraz bez marzy. Ogromne ułatwienie i udogodnienie dla początkujących biznesmenów. Kredyt ma charakter inwestycyjny i przyznawany jest przedsiębiorczym tym, którzy przedstawią biznes plan z odpowiednią stopą zwrotu inwestycji. Kredyt jest przyznawany młodym małym i średnim przedsiębiorstwom. O ile spełniasz założeniu kredytu, przyznana kwota pozostaje bezzwrotna. Przez okres kredytowania spłaca się jedynie odsetki.

Kredyt pomyślany jest jako pomoc w rozwoju i zastrzyk finansowy dla odważnych, myślących i przedsiębiorczych osób. Ten kredyt ma ułatwić start i dać potrzebne środki na realizacje pomysłu i aktywizację nowych miejsc pracy w regionie. Warto sprawdzić, czy ta oferta dotyczy także twojej firmy. Przy większej sumie kredytowania konieczne będzie zabezpieczenie w postaci hipoteki. Możliwe jest wpisanie dwóch lub więcej hipotek na rzecz banku w sytuacji udzielenia dwóch kredytów jednocześnie lub kolejnego kredytu, z tym że jeden z kredytów może być przeznaczony na zakup nieruchomości, a drugi na zakup urządzeń. Możliwe jest uzyskanie krótszego okresu kredytowania, a także istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Inną zaleta jest fakt, że w czasie kredytowania kredytobiorca może wnioskować o podwyższenie kwoty kredytu. Wiąże się z dodatkową weryfikacją zdolności kredytowej i warunkiem jest dotychczasowa nienaganna splata kredytu. W wypadku kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska, kredytobiorca może dokonać spłat rat kapitałowych bezpośrednio w tej walucie. Kredyt może być przyznany w postaci wygodnej linii kredytowej, która zapewnia płynność finansowa firmy, a raty kredytu są ustalane każdorazowo przez kredytobiorcę, ich wysokość i termin spłaty.