To może być jedyna szansa na uzyskanie sensownych środków finansowych, gdy przekroczymy magiczną granicę 67. roku życia. I choć granica ta wydaje się bardzo odległa, to – jak wynika z doświadczenia nas wszystkich – to przychodzi szybciej niż się spodziewamy. Lokaty depozytowe charakteryzują się atrakcyjnym oprocentowaniem. Najniższa kwota, jaką można wpłacać to 100 zł. Niektóre banki, w ramach zachęcania do odkładania na przyszłość, proponują programy oszczędnościowe, które różnią się comiesięczną wysokością wpłat. Założona lokata nie musi być niezmienna. W zadeklarowanym czasie można dwukrotnie dopłacić pieniądze, robiąc podstawową lokatę wyższą.

Dopisywane odsetki wchodzą do kapitału podstawowego, czyli kapitał założeniowy cały czas rośnie, a tym samy zwiększają się odsetki. Pierwsza kapitalizacja odsetek następuje po 24 miesiącach, kolejne są co pół roku. Inną forma oszczędzania są lokaty kapitałowo-inwestrycyjne. W tym wariancie połowa środków jest przeznaczana na bezpieczna lokatę bankową, a druga połowa inwestowana jest w specjalnie wyselekcjonowane portfele inwestycyjne, które mogą być gwarantowane lub zwiększonego ryzyka. W tym programie najniższa wpłata zaczyna się od 200 złotych. Ta forma oszczędzania przeznaczona jest głównie dla ludzi młodych, gdyż bardziej się sprawdza w długim okresie oszczędzania.

Kapitalizacja odsetek następuje powoli, a druga połowa gwałtownie zyskuje…. Bądź szybko traci. Taki też jest zamysł funduszy inwestycyjnych. Nikt nie ma gwarancji na jednostajnie zwiększający się zysk, jest to amplituda. Jeśli chcemy wypłacić pieniądze, to trafimy albo na okres, gdy finanse zwyżkują, albo na czas, gdy akurat jest gorszy czas. Ostatnią wreszcie wersją oszczędzania są fundusze inwestycyjne, które niosą ze sobą największe ryzyko straty, ale też ewentualnego zysku. Pieniądze są inwestowanie w nieruchomości, akcje i obligacje, które są zróżnicowane pod względem polityki inwestycyjnej, potencjalnego zysku i poziomu ryzyka. W ramach tych portfeli można sobie wybrać wysokość minimalnej raty.