Emeryt nie może zacząć dorabiać, dopóki nie zostanie mu przyzna świadczenie emerytalne. Oznacza to, że najpierw należy rozwiązać stosunek pracy, uzyskać emeryturę z ZUS, a następnie można zacząć zarabiać dodatkowo. Świadczenie pracy musi być przerwane chociażby na jeden dzień, aby ponownie zostać wznowione – nawet u tego samego pracodawcy. Obecne rozwiązania, zgodnie z rządowym uzasadnieniem zmian, mają za zadanie zachęcanie pracowników do opóźnienia decyzji o przejściu na emeryturę i kontynuowania zatrudnienia w macierzystym zakładzie pracy.

Zmianę popierają pracodawcy, ponieważ po wejściu w życie nowych przepisów pracodawca ma możliwość zadecydowania, czy nadal chce zatrudniać osobę, która nabyła prawo do emerytury, czy też nie. Taką możliwość będzie dawała pracodawcy konieczność rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy przed przejściem pracownika na emeryturę. Niemniej pracodawca nie może zadecydować za pracownika, czy ten odchodzi już na emeryturę czy jeszcze nie. Decyzja przejścia na emeryturę jest samodzielną decyzją osoby zainteresowanej. Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika o takiej możliwości, a także jest zobowiązany do wykazania się pomocą w składaniu wniosku o emeryturę do ZUS oraz do wypełnienia stosownych dokumentów. Po złożeniu wniosku ZUS ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

W przypadku pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze można przejść na wcześniejszą emeryturę, tzw. pomostową. Mówimy tu o zawodach wysokiego ryzyka wykonywane pod ziemią, pod wodą, na wodzie, w powietrzu i na wysokościach, których rejestr został opracowany przez ZUS. Pracodawca jest zobowiązany do przedłożenia rejestry pracownikom i sformułowania, jakie stanowiska pracy w zakładzie podlegają temu rejestrowi. Emeryt ma prawo bez konieczności zawieszenie emerytury do zarobienia na emeryturze do 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, przekroczenie limitu powoduje ograniczenie wysokości emerytury, a dopiero przekroczenie 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje całkowite zawieszenie świadczenia emerytalnego.